شیشه چراغ پنل سقفی - سنسور دار

معرفی محصول

نام : شیشه چراغ پنل سقفی- سنسوردار
نوع: سکوریت چاپدار - مطابق استاندارد
ضخامت : 12-4 میلیمتر
قطر سوراخ : 8 میلیمتر
ابعاد: قطر خارجی 560 - قطر داخلی 180

مطابق استاندارد بین المللی، شیشه های سکوریت باید به گونه ای باشد که در صورت شکسته شدن در محدوده هر پنج سانتیمتر مربع به تعداد  حداقل شصت قطعه ریز تبدیل شود. شیشه های تولیدی این شرکت در صورت  شکسته شدن در محدوده هر پنج سانتیمر مربع حداقل به هشتاد قطعه ریز تبدیل می شوند.

شیشه چراغ پنل سقفی - سنسور دار

شیشه چراغ پنل سقفی - سنسور دار